کارگاه عکاسی معماری و کنکاشی بر معماری ایرانی در هندوستان توسط استاد محمد محمدزاده تیتکانلو برگزار شد

کارگاه “عکاسی معماری و کنکاشی بر معماری ایرانی در هندوستان” توسط استاد محمد محمدزاده تیتکانلو با حمایت موسسه آموزش عالی آزاد مهندسان و انجمن صنفی عکاسان مشهد در مکان موسسه آموزشی عالی آزاد مهندسان مشهد در سیزده بهمن ۱۳۹۴ برگزار شد در این ورک شاپ، محمدزاده در مورد تئوری خود با عنوان ” TAPHOT” سخن گفت این تئوری تبیین موضوع معماری در عکاسی به مثابه ظرف و مظروف می باشد. دبیر ورک شاپ مهندس “سمیه محمودی” بودند.

پوستر کارگاه عکاسی معماری
پوستر کارگاه عکاسی معماری

دیدگاه خود را بنویسید