مجموعه روسیخان

titkan projector
پروژکتور ۱۶ میلیمتری شرکت بومر، مربوط به مجموعه روسیخان

پروژکتور ۱۶ میلیمتری روسی شرکت بومر، مربوط به مجموعه روسیخان

 

IEDWlMMtt
کاور پروژکتور ۱۶ میلیمتری شرکت بومر، مربوط به مجموعه روسیخان

کاور پروژکتور ۱۶ میلیمتری روسی شرکت بومر، مربوط به مجموعه روسیخان

جعبه نور، برای چاپ عکس روزچاپ، بجای استفاده از نور آفتاب
جعبه نور، برای چاپ عکس روزچاپ، بجای استفاده از نور آفتاب

جعبه نور، روسیخان برای چاپ عکس روزچاپ، بجای استفاده از نور آفتاب

 

Titkan - Russikhan  1
نقاشی تصویر متحرک توسط روسیخان

نقاشی تصویر متحرک توسط روسی خان

 

Titkan - Russikhan  2
قسمتی از نقاشی تصویر متحرک توسط روسیخان

نقاشی تصویر متحرک توسط روسی خان

 

 

پوستر تماشاخانه بومر و روسیخان
پوستر تماشاخانه بومر و روسیخان

پوستر تماشاخانه بومر و روسیخان

 

IEDWlMMtt
پوستر تماشاخانه بومر و روسیخان

پوستر تماشاخانه بومر و روسیخان

 

برای شناخت مقدماتی مهدی روسیخان در ویکی پدیا – کلیک کنید

 

دیدگاه خود را بنویسید