مجموعه عکس “دبستان آریان مشهد”

مجموعه عکس “دبستان آریان مشهد”، مربوط به تنها و اولین مدرسه ارامنه در مشهد می باشد که در اوایل دهه پنجاه شمسی تعطیل شد و تا ۱۳۹۳ بصورت متروکه باقی مانده در دهه ۶۰ و هفتاد از این مکان برای انتقال سربازان ارامنه و مسلمان استفاده می شد. این مدرسه در

محدوده میدان “۱۰ دی” پشت کلیسا واقع می باشد. طبقه دوم این مدرسه یک تماشاخانه بود که در آن تالار برای محصلان برنامه اجرا می شد.

نمونه ای از مجموعه عکس مدرسه آریان، توسط محمد محمدزاده تیتکانلو
نمونه ای از مجموعه عکس مدرسه آریان، توسط محمد محمدزاده تیتکانلو

 

IEDWlMMtt
نمونه ای از مجموعه عکس مدرسه آریان، توسط محمد محمدزاده تیتکانلو

 

IEDWlMMtt
نمونه ای از مجموعه عکس مدرسه آریان، توسط محمد محمدزاده تیتکانلو

دیدگاه خود را بنویسید