مجموعه دوربین فیلمبرداری

دوربین فیلمبرداری ریور ایت 8 میلیمتری مدل 70
دوربین فیلمبرداری ریور ایت ۸ میلیمتری مدل ۷۰

دوربین فیلمبرداری کوکی ریور ایت ۸ میلیمتری مخزن دار مدل۷۰

 

سوی دیگر دوربین ریور ایت
سوی دیگر دوربین ریور ایت

نمونه این دوربین در سایت eby – کلیک کنید

 

دوربین فیلمبرداری کوکی اتریشی
دوربین فیلمبرداری کوکی اتریشی

دوربین فیلمبرداری کوکی سه لنزی ۸ میلیمتری ساخت اتریش

 

دوربین فیلمبرداری کوکی کی استون
دوربین فیلمبرداری کوکی کی استون

دوربین فیلمبرداری ۸ میلیمتری “کی استون key stone 8 ”

مدلهای مختلف دوربین هشت میلیمتری کی استون در سایت eby – کلیک کنید

 

IEDWlMMtt
دوربین فیلمبرداری ۱۶ م م

دوربین فیلمبرداری پیلارد ۱۶ میلیمتری مربوط به خان بابا معتضدی

 

IEDWlMMtt
دوربین فیلمبرداری ۱۶ م م

مخزن پشت دوربین فیلمبرداری پیلارد ۱۶ میلیمتری مربوط به خان بابا معتضدی

 

دوربین فیلمبرداری کوکی 16م م پاته، خان بابا معتضدی
دوربین فیلمبرداری کوکی ۱۶م م پاته، خان بابا معتضدی

دوربین فیلمبرداری “پاته” کوکی ۱۶ میلیمتری مربوط به خان بابا معتضدی

 

انواع دوربین فیلمبرداری آرشیو تیتکان

دوربین فیلمبرداری
دوربین فیلمبرداری

titkan camera 2

titkan camera 3

titkan camera 4

titkan camera 5

titkan camera 6

titkan camera 7

titkan camera 8

titkan camera 9

titkan camera 10

titkan camera 11

titkan camera 12

titkan camera 13

titkan camera 14

titkan camera 15

titkan camera 16

titkan camera 17

titkan camera 18

titkan camera 19

titkan kamera 2

titkan kamera 3

titkan kamera 12

 

دیدگاه خود را بنویسید