مجموعه دوربینهای قطع بزرگ آتلیه

 

 

دوربین فول امکانات 18×13 قطع بزرگ آکاردئونی آتلیه.
دوربین فول امکانات ۱۸×۱۳ قطع بزرگ آکاردئونی آتلیه.

دوربین تمام حرفه ای دو گره عکاسخانه طوس مشهد.  این دوربین مربوط به دهه جهل و پنجاه این آتلیه بوده است با تمامی امکانات  اورژینال، ساخت روسیه

 

دوربین فول امکانات 18×13 قطع بزرگ آکاردئونی آتلیه.
دوربین فول امکانات ۱۸×۱۳ قطع بزرگ آکاردئونی آتلیه.

 

IEDWlMMtt
دوربین فانوسی

 

IEDWlMMtt
دوربین فانوسی

 

IEDWlMMtt
دوربین فانوسی

 

IEDWlMMtt
دوربین فانوسی

 

IEDWlMMtt
دوربین فانوسی

 

IEDWlMMtt
دوربین فانوسی

 

titan camera 1
دوربین فانوسی

 

titan camera 2
دوربین فانوسی

 

titan camera 4
دوربین فانوسی

 

titan camera 6
دوربین فانوسی

 

titan camera 5
دوربین فانوسی

 

titan camera 3
دوربین فانوسی

 

titan camera 0
دوربین فانوسی

 

IEDWlMMtt
دوربین فانوسی

 

دوربین فانوسی
دوربین فانوسی

 

دوربین گارگاهی
دوربین کارگاهی

 

جعبه روتوش
جعبه روتوش

جعبه روتوشه مربوط به دوره قاجار

دوربین عکسبرداری داگرئوتیپ
دوربین عکسبرداری داگرئوتیپ

داگرئوتیپ های معاصر ایران از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ با این دوربین به ثبت رسیده است.

 

 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید