نمایشگاه نقاشی مشروطه

نمایشگاه نقاشی مشروطه

در بهار ۱۳۹۴ در گلری “آرتین” مشهد مجموعه نقاشی های دهه ۶۰ محمد محمدزاده تیتکانلو که طی سی سال گردآوری شده بود به نمایش درآمد.

پوستر نمایشگاه مشروطه
پوستر نمایشگاه مشروطه
استیتمنت به نمایش درآمده در اول نمایشگاه
استیتمنت به نمایش درآمده در اول نمایشگاه

 

دیدگاه خود را بنویسید