دوربین فیلمبرداری 16 م م آریفلکس

دوربین ۱۶ میلیمتری “آریفلکس arriflex 16” ساخت آلمان. با سه پایه استاندارد این دوربین ساخت استرالیا.

رزومه: این دوربین قبلا در اختیار شرکت ملی نفت ایران بوده که بوسیله آن فیلمهای مستند این شرکت به ثبت رسیده و “کامران شیردل” نیز در آن شرکت از آن استفاده نموده است. این دوربین چند صباحی نیز در اختیار حوزه مشاورت فرهنگی قرار داشته است.

دوربین فیلمبرداری 16 م م ، شرکت ملی نفت
دوربین فیلمبرداری ۱۶ م م ، شرکت ملی نفت

دیدگاه خود را بنویسید