مجموعه کتاب های عکاسی

۱- کتاب کهن پرتره های تاریخ عکاسی ایران، محمد محمدزاده تیتکانلو ۱۳۸۸

روی جلد کهن پرتره های تاریخ عکاسی ایران
روی جلد کهن پرتره های تاریخ عکاسی ایران
2
پشت جلد کتاب
مقدمه کتاب
مقدمه کتاب

 

5
یکی از صفحات کتاب
6
یکی از صفحات کتاب
7
یکی از صفحات کتاب

8-

 

 

للل
کتاب “کهن پرتره های تاریخ عکاسی ایران” از کتابهای مرجع عکاسی پرتره از منظر زیبایی شناسی در دانشگاه شیکاگو

کتاب “کهن پرتره های تاریخ عکاسی ایران” از کتابهای مرجع عکاسی پرتره در دانشگاه شیکاگو

 

۲-  کتاب عکس “رستاخیز در ارمنستان”، محمد محمدزاده تیتکانلو ۱۳۸۸

روی جلد کتاب رستاخیز در ارمنستان، تألیف محمد محمدزاده تیتکانلو
روی جلد کتاب رستاخیز در ارمنستان، تألیف محمد محمدزاده تیتکانلو

این کتاب مجموعه عکسهای مولف می باشد که از نقاط مختلف و فضای معماری شهری ارمنستان با فرمت سیاه و سفید در اولین روزهای بهار ۱۳۸۸به ثبت رسیده است

کلیسای سوان. قدیمی ترین کلیسای جهان، از نمونه عکسهای کتاب
کلیسای سوان. قدیمی ترین کلیسای جهان، از نمونه عکسهای کتاب “رستاخیز در ارمنستان”

روزنامه ارامنه ایران “آلیک”، در روز یکشنبه شانزده دسامبر ۲۰۱۲، مقاله ارزشمندی  با عنوان “تاریخ عکاسی” به خط ارمنی منتشر ساخت که در آن، بطور عمیق و مفصلی به دو کتاب بالا پرداخته بود.

خواندن آن از طریق لینک ذیل خالی از لطف نیست.

روزنامه آلیک، مقاله تاریخ عکاسی 2012
روزنامه آلیک، مقاله تاریخ عکاسی ۲۰۱۲

لینک مقاله تاریخ عکاسی، آلیک آنلاین – کلیک کنید

 

 

 

۳- نخستین داگرئوتیپ های معاصر ایران، محمد محمدزاده تیتکانلو ۱۳۸۹

روی جلد کتاب نخستین داگرئوتیپ های معاصر ایران، نوشته محمد محمدزاده تیتکانلو
روی جلد کتاب نخستین داگرئوتیپ های معاصر ایران، نوشته محمد محمدزاده تیتکانلو
پشت جلد کتاب
پشت جلد کتاب

 

 

۴- کتاب نقاشی های گلابتون، علیرضا محمدزاده تیتکانلو ۱۳۹۲

روی جلد کتاب نقاشی های گلابتون، به کوشش علیرضا محمدزاده تیتکانلو
روی جلد کتاب نقاشی های گلابتون، به کوشش علیرضا محمدزاده تیتکانلو
پشت جلد کتاب
پشت جلد کتاب
نمونه ای از نقاشی های داخل کتاب
نمونه ای از نقاشی های داخل کتاب

 

 

۵- داگرئوتیپ، لویی داگر، ۱۸۳۹ نسخة افست به انگلیسی

 

۶- یکصد کتاب قدیمی عکاسی با فرمت پی دی اف

 

۷- یکصد کتاب عکاسی دیجیتال با فرمت پی دی اف

 

 

دیدگاه خود را بنویسید