نقاشی – متفرقه

مجموعه کاشی های سردر شهر قدیم مشهد

مجموعه بی نظیر کاشی های دوران قاجار و پهلوی اول مربوط به شهر قدیم مشهد       مجموعه ۱۱ کاشی مصور دوره قاجار مشهد       پنجره های  عتیقه دارای شبشه های رنگی با ساختمان پیچیده و چفت و بست های بدون میخ، مربوط به دوره قاجار     

مجموعه نقاشی های قهوه خانه ای

  پرده قهوه خانه ای واقعه کربلا، اثر مهدی طالعی نیا. ابعاد ۲۶۷×۱۵۶ سانتیمتر – ۱۳۷۱ شمسی   مادر و کودک، اثر مهدی طالعی نیا مادر و کودک، اثر مهدی طالعی نیا، با ابعاد ۸۰×۷۵ سانتیمتر     نبرد شاهزاده با اژدها – اثر محمد محمدزاده تیتکانلو