کتاب و متفرقه

مجموعه ریز کتابها (tiny books collection)

این مجموعه شامل کتابهای کوچکتر از کتاب جیبی می باشد که در انگلیسی به (تاینی بوک Tiny book) شهرت دارند. مجموعه مزبور شامل کتابهای ایرانی و خارجی می باشد دو جلد ریز کتاب فلسفی به زبان هندی و اردو، دست نوشته با جوهر   ریز کتاب خلاصه منتخب اشعار سعدی توسط ناصرالدین شاه   ریز […]

مواد شیمی عکاسی تیتکان

ترکیبات شیمی عکاسی تیتکان آماده جهت فرمت های عکاسی بصورت پگیج به همراه راهنمای مصرف ۱- ترکیبات کامل برای عکاسی کلودیون ۲- مواد کامل عکاسی آمبروتایپ ۳- مواد کامل عکاسی تین تایپ ۴- مواد کامل عکاسی داگرئوتیپ ۵- ترکیبات برای ساخت کاغذ چاپ عکس نمکی به همراه ماده ظهور ۶- ترکیبات برای ساخت کاغذ چاپ […]

مجموعه کاشی های سردر شهر قدیم مشهد

مجموعه بی نظیر کاشی های دوران قاجار و پهلوی اول مربوط به شهر قدیم مشهد       مجموعه ۱۱ کاشی مصور دوره قاجار مشهد       پنجره های  عتیقه دارای شبشه های رنگی با ساختمان پیچیده و چفت و بست های بدون میخ، مربوط به دوره قاجار     

مجموعه کتاب های عکاسی

۱- کتاب کهن پرتره های تاریخ عکاسی ایران، محمد محمدزاده تیتکانلو ۱۳۸۸       کتاب “کهن پرتره های تاریخ عکاسی ایران” از کتابهای مرجع عکاسی پرتره در دانشگاه شیکاگو   ۲-  کتاب عکس “رستاخیز در ارمنستان”، محمد محمدزاده تیتکانلو ۱۳۸۸ این کتاب مجموعه عکسهای مولف می باشد که از نقاط مختلف و فضای معماری […]