نقاشی

خبر روزنامه و سایت خراسان از رونمایی تابلو نقاشی حمله تزار روس به حرم مطهر امام رضا (ع)

خبر روزنامه و سایت خراسان از رونمایی تابلو نقاشی حمله تزار روس به حرم مطهر امام رضا (ع) اثر استاد محمد محمدزاده تیتکانلو در هنگام برگزاری نمایشگاه “عکس هنری” در نگارخانه رادین مشهد http://khorasanrazavi.khorasannews.com/Newspaper/MobileBlock?NewspaperBlockID=5957کلیک کنید